JEG TAR KONTAKT MED BARN FRA SOS-BARNEBYER

Er det noe jeg engasjerer meg så sterkt i så er det å vise omsorg for andre som ikke har hatt så mye eller har levd veldig tøft, og det som gjør meg enda mer gladere er å faktisk kunne bidra med å gjøre andres barn oppvekst en bra opplevelse for dem. Nå tar jeg kontakt med 2 herlige tvillingsjenter som bare er 9 år gamle, de har levd et veldig tøft liv med tanke på at de mistet moren sin da de ble født og faren ikke hadde mulighet til å ta seg av de nyfødte barna alene, så den første tiden bodde de på et lokalt barnehjem, så kom de endelig til en SOS-familie. 

Tvillingene bar preg av å ha levd på en institusjon. SOS-moren Jennipher har mistanke om at de var overlatt til seg selv i hver sin seng hele dagen på barnehjemmet, de fikk nok kun mat og stell til faste tider, og liten omsorg fra voksne utover det. SÅ JA, JEG VIL STØTTE BARNA I SOS-BARNEBYER! 


(BILDE TATT FRA GOOGLE)